Про журнал2

Рік заснування: 1965

Проблематика: електрифікація гірничих робіт; електрообладнання гірничої промисловості; електромеханіка; математичне моделювання та автоматизація виробничих процесів та проектних робіт гірничої промисловості; контроль технологічних процесів; механізація гірничого виробництва; гірські машини і комплекси; технічні прилади забезпечення рудникової аерології та охорони праці; питання енергозбереження та енергоефективності; наукова і виробнича реклама.

ISSN 0201-7814

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7498 від 03.07.2003 р.

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"