Архів


ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

2016 №2 (97)

Ropay V. A.  INVESTIGATION OF OSCILLATIONS OF LOOP OF FLAT BALANCE ROPE AT CONTOUR MOTION

Колосов Д. Л.Білоус О. І.  НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА ТРУБЧАСТОЇ ФОРМИ З УШКОДЖЕНИМ ТРОСОМ ЗАМКА

Клименко І. Ю.  ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ У ВИПАДКУ ДИФЕРЕНЦІАЛА НА ВИХОДІ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ ШАХТНОГО ДИЗЕЛЕВОЗА

Франчук В. П., Зиборов К. А., Гаврилова М. А.  ВЫБОР ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

Ропай В. А.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПРОДОЛЬНО-КРУТИЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОТВЕСА КРУГЛОГО УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО КАНАТА

Барташевский С. Е., Денищенко А. В., Егорченко Р. Р.  РАЗВИТИЕ ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ТРАНСПОРТА

Бобров А. В.  ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ – ПРИВОД – КОМПРЕССОР – ПНЕВМОСЕТЬ»

Пірієнко С. В.  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСМІСІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ

Куваєв М. В.  ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ З ПОПЕРЕЧНИМ ПОЛЕМ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИВОДІ НОВОГО СЕРВОПРЕСА

2016 №1 (96)

Самуся С. В.Холоменюк М. В.Цвиркун Л. І.Коміссаров Ю. О.Федоряченко Д. О.  Обгрунтування параметрів гальмівної системи аварійно-рятувальної мобільної підйомної установки

Колосов Д. Л.Білоус О. І.Танцура Г. І.  Вплив повороту посудини в горизонтальній площині на напружений стан плоского каната підйомної машини

Бельмас І. В.Мажаєв М. О.  Напружений стан гумотросового тягового органа норії

Бубліков А. В.Мазур Р. А.Огєєнко П. Ю.  Ідентифікація руйнування матеріалу різцями шнека видобувного комбайна на основі амплітуди періодичної складової потужності електродвигуна приводу різання

Бельмас І. В.Колосов Д. Л.  Напружено-деформований стан барабана при бобінній схемі намотування плоского каната

Чеберячко С. І.Радчук Д. І.Чеберячко Ю. І.Фрундін В. Ю.  Експерементальні дослідження впливу вологості повітря на захисні властивості електретних фільтрів

Моnіа А. G.  Analytical definition of the wheel rolling characteristics on the rail in the presence of the intermediate medium

2015 №2 (95)

Самуся С. В.Комісаров Ю. А.Федоряченко Д. О.Вініченко А. В.  Моделювання динамічних процесів мобільної аварійно-рятувальної підйомної установки

Панченко В. І.Ципленков Д. В.Скрипник О. Ю.  Масогабаритні показники синхронних генераторів вітроенергетичних установок

Бородай В. А.Ковальов О. Р.  Широтно-імпульсний регулятор з координатно-фазовим управлінням скважності

Багдасарян С. С.Колларов О. Ю.Кардаш Д. О.  Асинхронний електроповід каретки літальної пилки з адаптивним регулятором положення змінної структури

Бородай В. А.Боровик Р. О.Котлярова Є. В.  Демпфірування ударних навантажень гірничо-металургійних механізмів засобами синхронного приводу

2015 №1 (94)

Радченко В. В.  ГІДРОЕЛЕКТРОДИНАМІЧНА РОБОЧА СКЛАДОВА ГІДРОАГРЕГАТУ ГЕС

Panchenko V. I., Kirichenko M. S., Fedorov S. I.  MASS-DIMENSIONAL CHARACTERISTICS OF WIND-DRIVEN POWERPLANTS WITH HORIZONTAL AXIS OF ROTATION OF WIND WHEEL

Самуся С. В., Комиссаров Ю. А., Федоряченко Д. А., Виниченко А. В.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ МОБИЛЬНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ ТОРМОЖЕНИИ

Ильина С. С.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВОК ДЕЙСТВУЮЩИХ РУДОПОДЪЕМНЫХ СТВОЛОВ

Слободенюк Д. В.Бялобржеський О. В.  ЗАСТОСУВАННЯ ЄМНІСНОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ В КОНТУРІ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ДВИГУНА

Виноградов Б. В., Христенко А. В., Федин Д. А.  ОСОБЕННОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫХ ПРИВОДОВ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ

Ziborov K., Fedoriachenko S., Mesheryakov L.  CALCULATION ALGORITHM OF TRACTIVE PROPERTIES AND SAFETY FACTOR OF MINE SECTIONAL LOCOMOTIVE

Моня А. Г.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОРМОЖЕНИЯ ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА ПРИ ПОСТОЯННОМ И ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ТОРМОЗНЫХ МОМЕНТАХ

2014 №2 (93)

Зіборов К. А.Ванжа Г. К.Поволоцька Ю. В.  ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ОПОРНОГО ВУЗЛА ВАНТАЖОНЕСУЧОЇ ЦЕНТРУЮЧОЇ РОЛИКООПОРИ СТАЦІОНАРНОГО СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

Зіборов К. А.Плахотнік В. В.Мар’єнко В. М.  ДО ПИТАННЯ РОБОТИ РОТОРА ШАХТНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ГОЛОВНОГО ПРОВІТРЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСПІВВІСНОСТІ ПІДШИПНИКОВИХ ОПОР

Коптовец А. Н.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОГО НАГРУЖЕНИЯ КОЛОДОЧНО-КОЛЕСНОГО ТОРМОЗА

Новицький О. В.  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАГНІТОРЕЙКОВОГО ДОВАНТАЖУВАЧА ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ТИПІВ МАГНІТНИХ БЛОКІВ

Panchenko V. I., Fedorov S. I.  ANALYSIS OF LINEAR ELECTRIC GENERATORS’ STRUCTURES

Рухлов А. В., Кошевой Д. О.  РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СКИПОВОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ

Панченко В. І.Ципленков Д. В.Леонова М. О.  АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ІНДУКТОРНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

Kurys L., Bialobrzeskyi O.  ENERGY PROCESSES IN THE SYSTEM OF CONTROLLED STORAGE CONDENSER – DC MOTOR

2014 №1 (92)

Кошеленко Е. В., Бобров А. В.  О КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧНОСТИ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ РАСЧЕТА КПД ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ – ПРИВОД – КОМПРЕССОР – ПНЕВМОСЕТЬ»

Самуся В. І.Колосов Д. Л.  НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КАНАТА З БЕЗМЕЖНОЮ КІЛЬКІСТЮ ТРОСІВ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ РОЗПОДІЛЕНИМ ДОТИЧНИМ ЗУСИЛЛЯ

Panchenko V. I., Fedorov S. I., Sukhova V. V.  EFFICIENCY OF PERMANENT MAGNET IN ELECTRIC GENERATORS WITH MAGNETOELECTRIC EXCITATION

Самойленко А. А.Ципленков Д. В.  ЕФЕКТИВНЕ ДЕМПФІРУВАННЯ КОЛИВАНЬ В РОЗГАЛУЖЕНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИЛОВИХ СИСТЕМАХ ГІБРИДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Варченко Ю. Е.Мельник Н. О.Авєршин А. О.Безручко О. Є.  ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ СТОПОРНО-ФІКСУЮЧОГО ПРИСТРОЮ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА ІЗ ДОДАТКОВИМ ХРАПОВИМ МЕХАНІЗМОМ

2013 №2 (91)

Таран И. А.  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕССТУПЕНЧАТЫХ ТРАНСМИССИЙ ШАХТНЫХ ДИЗЕЛЕВОЗОВ НА БАЗЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Коптовец А. Н., Коровяка Е. А., Дьячков П. А., Яворская В. В.  МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ШАХТНЫХ ПОЕЗДОВ

Садовой А. В., Осадчий В. В.  РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН

Ромашина В. В.Некрасов А. В.  ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ПРОЦЕСІ ЇХ СТАРІННЯ

Бялобржеський О. В.Слободенюк Д. В.  СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДИНАМІЧНИМИ РЕЖИМАМИ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННОГО ДВИГУНА

Сухоніс Т. Ю.Миколаєнко Ю. О.Бялобржеський О. В.  МОДЕЛЮВАННЯ ПОЗАШТАТНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ ІНВЕРТОР – АСИНХРОННИЙ ДВИГУН ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДВОСИСТЕМНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА

Losina K., Yakimets S.  RESEARCH OF THE POWER EFFECTIVENESS OF THE TRACTION ELECTROTECHNICAL COMPLEX MOTION TRAJECTORY REALIZATION IN A TROLLEYBUS WITH PEAK MOTOR EFFICIENCY

Виноградов Б. В., Христенко А. В., Федин Д. А.  ДИНАМИЧЕСКИЕ И СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫХ СИНХРОННЫХ ПРИВОДАХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ

Sinchuk O. M., Mykhailychenko D. A.  STUDY ON THE START-UP OF NOT SALIENT-POLE OF SYNCHRONOUS ENGINE

2013 №1 (90)

Випанасенко С. І.Кошеленко Є. В.  ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МАГНІТОСТРИКЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ З ІМПУЛЬСНИМ СТРУМОМ

Радченко В. В.  ВПЛИВ ІНЕРЦІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ НА ДИНАМІЧНІ ЯКОСТІ ГІДРОГЕНЕРАТОРА

Нестеренко А. И., Татарко Л. Г., Семененко Е. В.  ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Семененко Е. В., Лапшин Е. С., Киричко С. Н.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗНАПОРНОГО ТЕЧЕНИЯ ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПУЛЬПЫ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПАСТЫ

Лукиша А. П., Кирсанов М. В., Елисеев В. И., Луценко В. И.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ДВУХФАЗНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ИСПАРЯЮЩЕГОСЯ ПОТОКА В ПОРИСТЫХ ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНЫХ КАНАЛАХ

Семененко Е. В., Рубан В. Д., Подоляк К. К.  ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА

Басс К. М., Плахотник В. В., Кривда В. В.  ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС В КАРЬЕРНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ УКЛОНОВ АВТОДОРОГ

Безрученко В. М.Шаповалов А. В.Гарцев Б. О.  ТЕПЛОВІ ПАРАМЕТРИ АСИНХРОННИХ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ

Проців В. В.  ГАЛЬМУВАННЯ ШАХТНОГО ПОТЯГУ НА НЕБЕЗПЕЧНІЙ ДІЛЯНЦІ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ

Моня А. Г.  ВЫЧИСЛЕНИЕ НАИБОЛЬШИХ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

2012 №1 (88)

Кондрахин В. П., Арефьев Е. М.  ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

Проців В. В.Гончар О. Є.Самолов А. І.  МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ШАХТНОГО ПОТЯГУ ДВИГУНАМИ

Зиборов К. А., Твердохлеб А. М., Воскобойник С. А.  ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ПРИВОДНЫХ КОЛЕСНЫХ ПАР ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВА

Гродзинский П. Я., Гармаш А. В., Цыпленков Д. В.  О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПУСКА ПОДЗЕМНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ НА ШАХТАХ ГП « АНТРАЦИТ» И ГП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»

Прокуда В. М., Мишанский Ю. А., Проценко С. Н.  ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ГРУЗОПОТОКОВ НА МАГИСТРАЛЬНОМ КОНВЕЙЕРНОМ ТРАНСПОРТЕ ПСП «ШАХТА ”ПАВЛОГРАДСКАЯ”» ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»

Моня А. Г.  РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕНИЯ КОЛЕСА ПО РЕЛЬСУ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СРЕДЫ

Бородай В. А.Котлялярова Е. В.Чередник В. А.  ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ НА ПРОЦЕС РУДОПІДГОТОВКИ ЗАСОБАМИ СИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Колб А. А.  ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАРЯДНОГО КОЛА НАКОПИЧУВАЛЬНИХ КОНДЕНСАТОРІВ У СИСТЕМАХ ГРУПОВОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Хилов В. С., Самуся С. В.  АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНТУРА ТОКА ПРИВОДНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТАВА БУРОВОГО СТАНКА

Самуся В. И., Ильина С. С.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ РОЛИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ СКИПОВ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СТВОЛОВ С НАРУШЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Коптовец А. Н., Бобылев А. А., Яворская В. В., Кирнос В. Д.  РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

2011 №1 (86)

Синчук О. Н., Якимец С. Н., Скапа Е. И., Захаров В. Ю., Синчук И. О.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ С IGBT-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ДВУХОСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Мастеровой В. Я.  НАДЕЖНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Краснов Р. В.  ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЕРЕГРІВУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРОДВИГУНА КОМПРЕСОРА ЕЛЕКТРОПОЇЗДА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЕР-1, ЕР-2 ПРИ НЕНОМІНАЛЬНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ НА ТЕРМІН ЇЇ СЛУЖБИ

Дубинець Л. В.Карзова О. О.Маренич О. Л.Сушкевич Є. Р.  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ У КОЛІ ОПАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОВОЗА ЧС8

Синчук О. Н., Синчук И. О., Черная В. О.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСЕВДОАВАРИЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ДВУХОСНЫХ ЭЛЕКТРОЗОВ ВВЕДЕНИЕ

Пельтек И. И.  ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Худий Є. Г.Пельтек І. І.  СТАН ІЗОЛЯЦІЇ ТА НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ

Худий Є. Г.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ВИПРОБУВАЛЬНОЮ НАПРУГОЮ ШИРОКОГО ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ

Прохоров В. В.  КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ

Дрешпак Н. С.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Милых В. И., Павленко Т. П.  БАЛАНС ЭНЕРГИИ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТОДА КОНТАКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С УЧЕТОМ ЯВЛЕНИЯ ТЕРМОЭМИССИИ

Галиновский А. М., Дубчак Е. М., Ленская Е. А.  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

2010 №2 (85)

Мищенко Т. Н., Браташ В. А., Костин Н. А.  ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ОТ ГИСТЕРЕЗИСА И ВИХРЕВЫХ ТОКОВ В МАГНИТОТВEРДЫХ МАТЕРИАЛАХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ДЛЯ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Дудля Н. А., Данильченко И. Е., Викторов Г. Н., Кириченко Г. Н.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Бойко В. С., Сотник Н. И.  ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИКЛА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

Балахонцев А. В.  КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Афанасов А. М.  ПРИНЦИПЫ СИНТЕЗА СХЕМ ВЗАИМНОЙ НАГРУЗКИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОМАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

Бородай В. А.Нестеренко М. О.  МЕТОД ТА КРИТЕРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУСКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ З ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПУСКУ

Блохін С. Є.Бас К. М.Самойленко А. А.Ципленков Д. В.  ЗМЕНШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ ГІБРИДНИХ СИЛОВИХ СИСТЕМ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Колосов Д. Л.  НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПЛОСКОГО ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАТИСКНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ПРИЧІПНОГО ПРИСТРОЮ

Галиновский А. М., Дубчак Е. М., Ленская Е. А.  ЭЛЕКТРОМАШИННО-ВЕНТИЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАШИН ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ

Коптовец А. Н., Дьячков П. А., Яворская В. В., Денисенко Г. В.  КИНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИЯ ПРИ СТРУКТУРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СОСТОЯНИЙ ТОРМОЗА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РЕЛЬСОВОГО И МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Качан Ю. Г., Николенко А. В., Кузнецов В. В.  ТЕПЛОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Плюгин В. Е.  ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ

Пельтек І. І.Худий Є. Г.  СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ І ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН НАПРУГОЮ 6 КВ «СМ-6»

Бешта А. С., Пельтек И. И., Худолей С. С., Худой Е. Г., Худая О. В.  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДООТЛИВОМ ШАХТЫ

Милых В. И., Ткаченко С. В.  АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ КАК ИСТОЧНИКА СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Пивняк Г. Г., Кириченко В. И., Пилов П. И., Кириченко В. В., Бородай В. А., Боровик Р. А., Барабан В. В.  ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2010 №1 (84)

Ползиков Р. Н., Маркин В. А., Гладкий К. А.  УЧЕБНЫЙ СТЕНД (МАКЕТ) НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Галиновский А. М., Дубчак Е. М., Ленская Е. А.  ЭЛЕКТРОМАШИННО-ВЕНТИЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МАШИН ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ

Афанасов А. М.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТЕНДЕ ВЗАИМНОЙ НАГРУЗКИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОМАШИН

Оксень Ю. И., Радюк М. В.  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ШАХТНЫХ ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

Худий Є. Г.  ДІАГНОСТИКА СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Худолій С. С.  НЕСТАЦІОНАРНА СКЛАДОВА СТРУКТУРИ ТЕПЛОВИХ ВТРАТ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В ПЕРЕМІЖНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ

Маренич О. О.  ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО КОНТАКТОРА НА ЙОГО ТЯГОВУ ХАРАКТЕРИСТИКУ

Коптовец А. Н.  ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ШАХТНОГО РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ

Куваев Н. В.  ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КЛЕТЕЙ НЕПРЕРЫВНЫХ СОРТОПРОКАТНЫХ СТАНОВ

Маренич К. М.Руссіян С. А.  ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ УПОВІЛЬНЕННЯ ПУСКУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ГІРНИЧОЇ МАШИНИ

Самуся В. І.Ільїна С. С.  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ КЛІТІ З ЖОРСТКИМИ І ПРУЖНИМИ НАПРЯМНИМИ НА ДІЛЯНКАХ ЛОКАЛЬНОГО ВИКРИВЛЕННЯ ПРОВІДНИКІВ

2009 №2 (83)

Дудля Н. А., Данильченко И. Е., Кириченко Г. Н.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА НА УСТАНОВКАХ КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ

Терентьєв О. М.Можаровська О. А.Трушевський О. В.Тростюк А. П.Фещенко Ф. В.  ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНОСТІ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВЕРСТАТОМ СБШ – 250 МНА–32 ЗА РАХУНОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЯДРА УЩІЛЬНЕННЯ Й УТВОРЕННЯ СТРУЖКИ

Дудля Н. А., Данильченко И. Е., Викторов Г. Н., Кириченко Г. Н.  ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА КОЛОНКОВЫХ ТРУБ

Ільїна С. С.  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ СИСТЕМИ «ПОСУДИНА-АРМУВАННЯ» НЕВРІВНОВАЖЕНОЇ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ З ПРУЖНО-ДИСИПАТИВНИМИ РОЛИКОВИМИ НАПРЯМНИМИ

Самуся С. В.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СТРУНЕ И ОТВЕСЕ КАНАТА МОБИЛЬНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ

Качан Ю. Г.  О ВЛИЯНИИ ГАРМОНИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Иванов А. Б., Камышанский П. В.  ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Друбецкий А. Е.  ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОГТЕОБРАЗНЫМИ ПОЛЮСАМИ

Бобер В. А., Галиновский А. М.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЕСКОНТАКТНОЙ АСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ МАШИНЫ С КАСКАДНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ В РЕЖИМАХ ГЕНЕРАТОРА И ДВИГАТЕЛЯ

2009 №1 (82)

Кузнєцов В. Г.  ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБОК І ТРИВАЛОСТІ СТАТИСТИЧНИХ ВИМІРІВ НАВАНТАЖЕНЬ ЕЛЕКТРОТЯГИ

Витушко О. В., Никифорова Н. А.  РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ПРИ ГИДРОТРАНСПОРТЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Худолій С. С.Михайленко О. В.Безручко А. Ю.  ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРІВ В УМОВАХ РОБОТИ НА ЗАГАЛЬНУ МЕРЕЖУ

Ильин С. Р., Самуся С. В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ «СТРУНА – ОТВЕС КАНАТА – СОСУД» АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ МОБИЛЬНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ

Моня А. Г.  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

Галиновский А. М., Бобер В. А., Троян А. И., Ленская Е. А.  РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВОДОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ И ВЫБОР РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

2008 №1 (80)

Дудля Н. А., Попов А. В., Тельних Н. Н., Цаплин Е. Г.  ПРИМЕНЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Дудля Н. А., Данильченко И. Е., Викторов Г. Н., Кириченко Г. Н.  ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТАЛЕЙ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ

Дудля Н. А., Данильченко И. Е., Викторов Г. Н., Кириченко Г. Н.  ВЫСОКОПРОЧНЫЕ РЕЗЬБЫ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

Якупов Д. В.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ АКТИВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Бобров В. Б.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ГИДРОСМЕСИ В РАЗДАТОЧНОМ КОНТУРЕ ПРИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОМ НАМЫВЕ КАРТ ХРАНИЛИЩ ОТХОДОВ

Семененко Е. В.  ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ГИДРОТРАНСПОРТНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ КОЛЕБАНИИ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ГИДРОСМЕСИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ

Алпатов О. В.  МЕХАНІЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМИ «ВИРОБНИК-СПОЖИВАЧ» СТИСЛОГО ПОВІТРЯ

Хилов В. С., Бельчицкий А. П.  РАЗРАБОТКА ЗАДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАШЕНИЯ СТАВА БУРОВОГО СТАНКА

Хилов В. С., Сухарев А. Я.  АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ СВОЙСТВ ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ БУРОВОГО СТАНКА СБШ – 250 МН

Ільїна І. С.  ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОДІЇ ПОСУДИН З ПРОВІДНИКАМИ ПРИ ЗАПОБІЖНОМУ ГАЛЬМУВАННІ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК ВІД ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АРМУВАННЯ

Міщенко Т. М.Браташ В. О.  МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МАЛОГАБАРИТНОГО ІНДУКТИВНОГО ШУНТА ДЛЯ ТЯГОВИХ ДВИГУНІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Браташ В. А.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯГОВЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА ОПЭА С АСИНХРОННЫМИ ТЯГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК