Редакційна колегія

 

Головний редактор

Півняк Геннадій Григорович

академік НАН України, д-р техн. наук, професор, ректор, завідувач кафедри систем електропостачання, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет" 

 

Заступники головного редактора

Шкрабець Федір Павлович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Ципленков Дмитро Володимирович

Цыпленков Дмитрий Владимирович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

 

Члени редколлегії

 

Бешта 

Олександр Степанович 

 

чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, професор,  проректор з наукової роботи, завідувач кафедри електропривода, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

 

Блюсс 

Борис Олександрович

д-р техн. наук, професор, завідувач відділом геодинамічних систем та вібраційних технологій, Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова, Національна академії наук України

Випанасенко 

Станіслав Іванович

д-р техн. наук, професор, професор кафедри систем електропостачання, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Заболотний 

Костянтин Сергійович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри гірничих машин та інжинірингу, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет" 

Іванов

Олексій Борисович

канд. техн. наук, професор, професор кафедри відновлюваних джерел енергії, директор Інституту електроенергетики Державний ВНЗ "Національний гірничий університет" 

Колосов 

Дмитро Леонідович

д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Маліновський 

Антон Антонович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства Національний університет "Львівська політехніка"

Мілих 

Володимир Іванович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних машин, Національний технічний університет "ХПІ"

Муха

Андрій Миколайович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електротехніки та електромеханіки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

Плєшков 

Петро Григорович

к-т техн. наук, професор, завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту, Кіровоградський національний технічний університет

Розен 

Віктор Петрович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизація управління електротехнічними комплексами, Національний технічний університет України "КПІ"

Самуся 

Володимир Ілліч

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри гірничої механіки Державного ВНЗ "Національний гірничий університет"

Сивокобиленко 

Віталій Федорович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій, Донецький національний технічний університет

Сиченко 

Віктор Григорович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електропостачання залізниць, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

Сінчук 

Олег Мколайович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем в промисловості та на транспорті, Криворізький національний університет 

Слєсарєв 

Володимир Вікторович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та управління Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Ткачов 

Віктор Васильович

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації комп’ютерних систем, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Нойбергер Николаус

д-р інженер, професор факультету мехатроніки й електротехніки, Есслінгенський університет прикладних наук, Німеччина

 

Ребизант Вальдемар

 

д-р техн. наук, професор, декан електротехнічного факультету, Вроцлавський технічний університет, Польща