Вимоги до оформлення статей

Приймаються статті українською, російською або будь-якою іноземною мовою. 

Стаття повинна бути оформлена з чітким виділенням структурних частин:

  • індекс УДК;
  • повний список авторів із зазначенням в дужках повної назви організації;
  • назва статті;
  • анотація  та ключові слова трьома мовами (українська, російська, англійська);
  • основний текст статті з назвами структурних частин, наприклад: Вступ, Постановка завдання, Рішення завдання, ..., Висновки; і т.п;
  • список використаних джерел;
  • відомості про авторів українською мовою.

 

Параметри сторінки: формат А4, всі поля по 2,5 см; колонтитули - по 1,6 см.

 

УДК – шрифт Times New Roman 10 pt, відступ першого рядка - немає, міжрядковий інтервал одинарний; вирівнювання – зліва

 

А.А. Іванов, д-р (канд.) техн. наук - шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний курсив

(Країна, Місто, Назва організації) - шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, відступ першого рядка - немає, вирівнювання - зліва.

 

Назва статті: шрифт Times New Roman 11 pt,

напівжирний, прописні літери, відступ до: 1 строка,

відступ після: 1 строка, вирівнювання – по центру

 

Анотація подається об'ємом 75-100 слів. Повинна структуруватися за логікою опису результатів в статті і мати такі елементи: цілі і завдання роботи, результати, їх наукова новизна, практичне значення. Анотація не повинна повторювати назву статті. Анотація повинна бути представлена трьома мовами (українською, російською, англійською) за таким зразком: Шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, відступ першого рядка 0,75 см, вирівнювання - по ширині, розстановка переносів автоматична.

 

Основний текст статті повинен бути набраний у форматі файлу текстового редактора Microsoft Word: Основний текст: шрифт Times New Roman 10 pt, відступ першого рядка - 0,75 см, вирівнювання - по ширині. Стиль: Звичайний. Розстановка переносів автоматична, ширина зони переносів слів - 0,5 см.

Основні підзаголовки: шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний, малі літери, відступ першого рядка– немає, виравнюваннч- зліва, до підзаголовка залишати один порожній рядок.

 

Другорядні підзаголовки: шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, відступ першого рядка - немає, вирівнювання - зліва, до підзаголовка залишати один порожній рядок

 

Таблиці розташувати в абзаці за стилем: Звичайний. Номер таблиці: стиль Звичайний, вирівнювання по правому краю. Одиниці виміру, бажано в "шапці" таблиці, а не в самій таблиці. Таблиця повинна бути розташована по можливості ближче до першого посилання на неї.

 

Таблиця 1.шрифт Times New Roman 10 pt,

Короткий заголовок таблиці: шрифт Times New Roman 9 pt,

напівжирний, відступ першого рядка – немає, вирівнювання – по центру

 

Тема всередині таблиці (шапка): шрифт Times New Roman 9 pt, напівжирний, відступ першого рядка - немає, вирівнювання - по центру.

До і після заголовка відступати рядок не треба.

Довжина,

м

Текст таблиці: шрифт Times New Roman 9 pt, відступ першого рядка - немає, вирівнювання - по лівому краю. До і після тексту всередині таблиці відступати рядок не треба

250

 

Формули: вирівнювання - праворуч. Нумерація формул - в круглих дужках. До і після формул залишати один порожній рядок. Між формулами залишати порожній рядок не треба

 

              c2= a2+b2.                                                                                  (1)

 

Вимоги до формул:

Розмір символів у формулах: Звичайний - 10 пт .; Великий індекс - 8 пт .; Мілкий індекс - 7 пт .; Великий символ - 12 пт .; Мілкий символ - 8 пунктів.

Стиль формул: Функція - похилий; Змінна - похилий; Дужки - прямі; Цифри - прямі.

 

Всі позначення - латинськими символами !!! Кирилиця в формулах - неприпустима !!!

 

Рисунки. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, пронумеровані арабськими цифрами (1, 2, 3 ..) в порядку їх згадування в тексті (наприклад: рис. 1, а). Рисунки в тексті розташовуються по центру. Написи на рисунках повинні бути виконані, по можливості, шрифтом розміру не менш як 10 або 9 pt. Товщина ліній на рисунках повинна бути не менше 0,75 pt.

Підпис до рисунку підпис (Рис. 1 Схема ...) обов'язковий: шрифт Times New Roman 9 pt, напівжирний відступ першого рядка - немає, вирівнювання - по центру.

Після підпису до рисунку відступати один рядок.

Рисунки - повинні бути згруповані та вставлені в текст. Фотографії - вставлені в текст статті як об'єкт. Обтікання - "в тексті". Допускаються кольорові зображення.

Ссилкі на літературу повинні слідувати в порядку їх появи в тексті, номер посилання в квадратних дужках повинен слідувати за будь-яким твердженням, положенням або за прізвищем автора.

 

Посилання на літературу повинні слідувати в порядку їх появи в тексті, номер посилання в квадратних дужках повинен слідувати за будь-яким твердженням, положенням або за прізвищем автора.

Список використаних джерел

(шрифт Times New Roman 9 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, до та після заголовка відступати рядок)

 

Список літератури повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Вирівнювання по лівому краю. Нумерація - автоматична. шрифт Times New Roman 9 pt.

 

Відомості про авторів:

Відомості про авторів надаються окремим файлом в довільній формі. Обов'язково вони повинні включати в себе повні прізвище, ім'я та по батькові (українською мовою), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (в т.ч. назву кафедри, відділу), контактні телефони, e-mail.

  

Порядок надання матеріалу до редколегії

 

1. Умови публікації: статті російською або українською мовами - 50 грн; іноземною мовою - 40 грн. за кожну сторінку оформленого відповідно до вимог тексту. Оплата здійснюється при здачі матеріалу в друк.

2. Обсяг статті від 4 до 10 сторінок формату А4. Стаття повинна бути оформлена відповідно до вищезазначених вимог. Заповнення останньої сторінки - не менше 80%.

3. Стаття повинна бути представлена ​​в друкованому вигляді в 1 примірнику і в електронному вигляді на будь-якому носії або електронною поштою за адресою:

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

4. Матеріали приймаються тільки при наявності експертного висновку, рецензії та заяви на публікацію статті (файл бланка доступний для скачування на сайті http://gea.nmu.org.ua/ або http://vde.