Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Обкладинка

Зміст

Редакційна колегія

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60

 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

О.Г. Гриб, І.Т. Карпалюк, С.В. Швець, Н.В. Рудевіч, Н.С. Захаренко

Виявлення коронного розряду на струмопровідних частинах електричної системи за акустичними коливаннями

О.В. Бобров, М.Г. Переходник, І.В. Григоренко

Детальний аналіз результатів оптимальних параметрів режиму електромеханічних систем «електрична мережа - привід - компрессор -пневмомережа» різної продуктивності

А.М. Муха, Д.В. Устименко, О.О. Карзова, М.М. Кедря, О.Я. Куриленко

Дослідження закономірностей стохастичного процесу зношування контактного проводу у системі тягового енергопостачання змінного струму

Ю.Г. Качан, В.В. Кузнецов

Щодо практичного застосування відновлюваних джерел енергії в системах живлення нетягових споживачів

І.М. Луценко, Н.Ю. Рухлова, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган, О.А. Замкова

Метод форсування первинного двигуна дизельного генератора малої потужності для збереження його синхронної роботи із мережевою фотоелектричною станцією

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

В.М. Прокуда, Е.Ю. Прокуда

Ефективність використання засобів регулювання швидкості руху конвеєрної стрічки в розгалуже-них транспортних схемах

О.М. Заславський, О.В. Карпенко, С.М. Проценко, В.В. Ткачов

Принципи побудови технічних засобів моніторингу енергетичних та матеріальних потоків

ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

А.М. Галиновский, В.А. Бобер, С.Л. Баран

Диаграммы токов и напряжений короткозамкнутой асинхронной машины

ТРАНСПОРТ ТА ГІРНИЧА МЕХАНІКА

A.G. Monia

Mathematical modeling of shaft locomotive braking with a pulsing brake moment for determining the characteristics of its drive

Т.П. Бас, В.В. Проців

Вплив властивостей матеріалів елементів задньої підвіски на динаміку гібридизованого авто-мобіля

В.И. Самуся, Е.А. Кириченко, М.В. Холоменюк, А.А. Бобришов

Детерменно-феноменологический подход к моделированию транспортных трубных систем миро-вого океана

А.А. Рубель, Б.И. Бойко, В.А. Рубель, А.В. Кураева

Исследование и разработка конструкций крепления канатно-профильных проводников к расстрелам армировки ствола

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

М.В. Холоменюк, Ю.О. Коміссаров

Нетрадиційні шляхи забезпечення потрібного рівня резервування насосів головного во-довідливу багатоводної шахти

В.Л. Коваленко, Є.В. Кузнецова, В.В. Кузнецов

Інтенсифікація виділення біогазу застосуванням магнітних та електромагнітних полів

А.С. Бєліков, З.М. Мацук, В.В. Проців

Енергоресурсний менеджмент

ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Л.В. Бердник, О.М. Романовський, К.І. Бондаренко

Метафора в науково-технічному тексті та особливості її перекладу

О.В. Столбченко, А.В. Маловиця, Ю.І. Чеберячко

Термінологічна невідповідність та різнорідність у перекладених українською мовою текстах стан-дартів з охорони праці

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ

В.В. Гільперт, М.Р. Качмар

Дистанційна модель навчання для мінімізації ризиків безперервності навчання з охорони праці© 2006-2022 Інформація про сайт